Mieszko Rosiński

Mieszko Rosiński

Kontakt: m.rosinski@pswa.pl

Praktyka: Kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych, Nieruchomości, Obsługa prawna fundacji, stowarzyszeń, OPP, Prawo administracyjne, Prowadzenie sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych,


Edukacja:

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (2007)

Dodatkowa edukacja:

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Zamówienia Publiczne na Uniwersytecie w Białymstoku (2008)

Praktyka:

Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych – prawo cywilne, prawo administracyjne; posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych oraz prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w tym sporządzaniu pism procesowych oraz opinii prawnych w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi

Języki:

polski, angielski

Z Kancelarią związany od 2008 roku