Michał Tomaszewski

Michał Tomaszewski

Kontakt: m.tomaszewski@pswa.pl

Praktyka: Nieruchomości, Prawo administracyjne, Prawo Autorskie, Prawo pracy, Prowadzenie sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych,


Edukacja:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Warszawie (2013)

Praktyka:

Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych – prawo cywilne, prawo administracyjne; posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi, w tym sporządzaniu pism procesowych oraz opinii prawnych w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi

Języki:

polski, angielski

Z Kancelarią związany od 2019 r.