Dariusz Goliński

Dariusz Goliński

Kontakt: d.golinski@pswa.pl

Praktyka: Kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych, Nieruchomości, Obsługa prawna fundacji, stowarzyszeń, OPP, Prawo administracyjne, Prowadzenie sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych,


Edukacja:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000)

Dodatkowa edukacja:

Szkolenie poświęcone zagadnieniom skarg ido WSA, skargi kasacyjnej, elementom prawa podatkowego oraz prawa europejskiego w celu przygotowania wykładowców do prowadzenia zajęć szkoleniowych dla adwokatów w ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego (2012)

Specjalizacja:

Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych i osób fizycznych – prawo administracyjne; postępowania podatkowe, zastępstwo przed sądami administracyjnymi

Obsługa procesów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska – konsultowanie raportów ooś udział w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa

Udział w postępowaniach w zakresie procedur planistycznych na etapie uchwalania oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Udział w procesach legislacyjnych na etapie rządowym oraz podczas prac parlamentarnych

Dodatkowe doświadczenia/zajęcia:

Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej

Języki:

polski, angielski