Mikołaj Staniszewski

Mikołaj Staniszewski

Kontakt: m.staniszewski@pswa.pl

Praktyka: Kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych, Nieruchomości, Obsługa prawna fundacji, stowarzyszeń, OPP, Prawo administracyjne, Prawo korporacyjne, Prowadzenie sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych,


Edukacja:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1995)
Dodatkowa edukacja    Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego UW (1991)
Absolwent Centrum Prawa Brytyjskiego UW (1994)

Specjalizacja:

Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych – prawo cywilne, prawo administracyjne; Obsługa procesów inwestycyjnych – obrót nieruchomościami, prawo budowlane, umowy budowlane; Obsługa centrów handlowych – umowy najmu, umowy eksploatacyjne, windykacja

Dodatkowe doświadczenia:

Arbiter rekomendowany z Listy Arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) w Warszawie
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w latach 2005 – 2021

Języki:

polski, angielski